Jemman tarina 

kuka on Positiiviseksi?

Olen Jenni-Emma Haiko, (lyhyesti Jemma) ja matkani seksologian parissa alkoi vuonna 2020, aloittaessani seksuaalineuvojan opinnot Sexpo säätiöllä. Vuoden opintomatka oli huikea ja avasi paljon oivalluksia, näkökulmia, osaamista ja uutta tietoa minulle niin henkilökohtaisesti kuin ammatillisesti. Aloitin seksuaalineuvojan työt jo opintojen aikana harjoittelujen kautta ja valmistuin seksuaalineuvojaksi joulukuussa 2020. Ala kiinnosti minua yhä vaan enemmän ja syvemmin, joten jatkoin suoraan seksuaaliterapeutin opintoihin Sexpo säätiöllä. Opintojeni aikana tein jo harjoittelumuotoista terapeuttista asiakastyötä ja valmistuin seksuaaliterapeutiksi joulukuussa 2021. Aloitin myös syksyllä 2021 sosionomin opinnot. Sosionomin opintojen ohella työskentelen seksuaalineuvojana ja seksuaaliterapeuttina asiakastyössä omassa yrityksessäni.

Olen aina ollut kiinnostunut ihmisyydestä, seksuaalisuudesta ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, joten seksologian opinnot ovat olleet minulle hyvin luonteva jatkokoulutus akateemisen koulutuksen (FM) jälkeen. Työurallani olen tehnyt monenlaisia töitä vaihtelevissa ympäristöissä (opetustyö, alusvaateliikkeen myyntityö, johdon assistentin tehtävät), mutta mieleenpainuvimmat kokemukset ovat aina syntyneet tilanteissa, joissa olen saanut kohdata ja auttaa ihmisiä erilaisten asioiden parissa, merkityksellisen vuorovaikutuksen kautta. Viihdyn äärimmäisen hyvin ihmisyyden äärellä ja uskon, että avoimella keskustelulla ja ihmisten kohtaamisella tehdään paljon enemmän hyvää kuin puhumattomuudella ja ongelmien välttelyllä.

Oma elämänkokemukseni on opettanut minulle, että jokainen tarvitsee joskus apua ja jokainen voi joskus olla auttaja toiselle, ja että pienilläkin teoilla voidaan saada aikaiseksi paljon hyvää. Seksuaalineuvojan ja seksuaaliterapeutin työssä parasta onkin se, kuinka paljon mielenrauhaa, voimaantumista ja hyvinvointia asiakas voi saavuttaa elämäänsä lyhyidenkin kohtaamisten kautta, kun asioista saa puhua luottamuksellisesti ja avoimesti ammattilaisen kanssa. 

Uskon, että seksuaalinen hyvinvointi voi olla valtava voimavara kenelle tahansa ja jokainen meistä voi saada arvokkaita oivalluksia omasta itsestään ja elämästään, kun tutustumme omaan seksuaalisuuteemme paremmin. Pyrin aina näkemään kaikissa asioissa ja tilanteissa myös valoisat puolet ja terapeuttinen otteeni on hyvin voimavara- ja ratkaisukeskeinen. Sen vuoksi yritykseni kantaakin nimeä "Positiiviseksi", viitaten sekä positiivisuuteen yleisellä tasolla, että hyvinvoivaan seksuaalielämään.