Seksuaaliterapia

Mitä on seksuaaliterapia? 

Seksuaaliterapia on luottamuksellista ja vuorovaikutuksellista keskustelua asiakkaan / asiakkaiden ja seksuaaliterapeutin välillä, liittyen mihin tahansa teemaan seksuaalisuuden tai seksin saralla. Seksuaaliterapiassa tarkastellaan asiakkaan / asiakkaiden elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti, sekä pohditaan ja etsitään vastauksia asiakkaan esilletuomaan asiaan yhdessä. Asiakkaan kertoman mukaan kohdistetaan katsetta siihen, mikä arjessa / seksuaalielämässä / ihmissuhteissa toimii tai ei toimi, vahvistetaan asiakkaan yksilöllisiä voimavaroja ja etsitään ja opetellaan mahdollisia uusia toimintamalleja yhdessä seksuaaliterapeutin kanssa. 

Seksuaaliterapiassa pyritään luomaan merkityksellinen ja luottamuksellinen suhde asiakkaan / asiakkaiden ja terapeutin välille ja yhteisen pohdinnan ja keskustelujen lomassa tehdään erilaisia harjoitteita asiakkaan / asiakkaiden kanssa vastaanotolla. Seksuaaliterapiassa annetaan myös tilanteen mukaan ja yhteisen sopimuksen myötä erilaisia harjoitteita asiakkaalle / asiakkaille kotiin tehtäväksi terapiaprosessin aikana. Seksuaaliterapiassa käsitellään asioita syvällisemmin kuin seksuaalineuvonnassa, sekä hyödynnetään erilaisia terapeuttisia viitekehyksiä ja työkaluja prosessin aikana, joten seksuaaliterapia kestää pidempään kuin seksuaalineuvonta (väh. 5 tapaamiskerran verran). Seksuaaliterapeutti sopii aina yhdessä asiakkaan / asiakkaiden kanssa työskentelytavasta, sekä prosessin etenemisestä. 

Seksuaaliterapiaa tehdään yksilöiden, pariskuntien ja moniskuntien kanssa yhdessä ja erikseen. Seksuaaliterapeutti sopii aina asiakkaiden kanssa, tuleeko hän tapaamaan esimerkiksi pariskunnan tai moniskunnan kanssa aina kaikkia osapuolia, vai tavataanko heitä myös yksilötapaamisissa tarpeen mukaan. 

Positiiviseksi seksuaaliterapia tarjoaa turvallisen tilan, jossa asiakas tulee kohdatuksi, kuulluksi ja arvostetuksi juuri sellaisena kuin hän on. 

Lämpimästi tervetuloa!

Ps. Lisää tietoa minusta blogin puolella ja Instagramissa, @positiiviseksi!