Seksuaaliterapia

Mitä on seksuaaliterapia? 

Seksuaaliterapia on luottamuksellista ja vuorovaikutuksellista keskustelua asiakkaan / asiakkaiden ja seksuaaliterapeutin välillä, liittyen mihin tahansa teemaan seksuaalisuuden, sukupuolen, seksin tai ihmissuhteiden saralla. Seksuaaliterapiassa tarkastellaan asiakkaan / asiakkaiden elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti, sekä pohditaan ja etsitään vastauksia asiakkaan esilletuomaan asiaan yhdessä. Asiakkaan kertoman mukaan kohdistetaan katsetta siihen, mikä arjessa / seksuaalielämässä / ihmissuhteissa / kehosuhteessa yms. toimii tai ei toimi, vahvistetaan asiakkaan yksilöllisiä voimavaroja ja etsitään ja opetellaan mahdollisia uusia toimintamalleja ja työkaluja arkeen yhdessä seksuaaliterapeutin kanssa. 

Seksuaaliterapian puitteissa voidaan luontevasti työskennellä mm. sukupuoli-identiteetin ja seksuaalisen suuntautumisen teemojen parissa, seksuaalisen halun ja halun eriparisuuden kysymysten kanssa, seksuaalielämää koskevien toiminnallisten häiriöiden parissa, yksinäisyyden kokemusten ja deittailun pohdinnoissa, eri suhdemuotojen, rinnakkaissuhteiden ja eropohdintojen saralla, sekä omien rajojen, oman kehonkuvan ja nautinnon kysymysten parissa. 

Seksuaaliterapiassa pyritään luomaan merkityksellinen ja luottamuksellinen suhde asiakkaan / asiakkaiden ja terapeutin välille ja yhteisen pohdinnan ja keskustelujen lomassa tehdään erilaisia harjoitteita asiakkaan / asiakkaiden kanssa vastaanotolla. Seksuaaliterapiassa annetaan myös tilanteen mukaan ja yhteisen sopimuksen myötä erilaisia harjoitteita asiakkaalle / asiakkaille kotiin tehtäväksi terapiaprosessin aikana. 

 Seksuaaliterapia on muodoltaan lyhytterapiaa, joka tarkoittaa, että tapaamiskertoja on prosessissa n. 5-20 kertaa, asiakkaan tarpeen mukaan. Seksuaaliterapeutti sopii aina yhdessä asiakkaan / asiakkaiden kanssa työskentelytavasta, sekä prosessin aloittamisesta, jatkamisesta ja sen etenemisestä sekä päättymisestä.  

Seksuaaliterapiaa tehdään yksilöiden, pariskuntien ja moniskuntien kanssa yhdessä ja erikseen. Seksuaaliterapeutti sopii aina asiakkaiden kanssa, tuleeko hän tapaamaan esimerkiksi pariskunnan tai moniskunnan kanssa aina kaikkia osapuolia, vai tavataanko heitä myös yksilötapaamisissa tarpeen mukaan. 

Positiiviseksi seksuaaliterapia tarjoaa turvallisen tilan, jossa asiakas tulee kohdatuksi, kuulluksi ja arvostetuksi juuri sellaisena kuin hän on. 

Lämpimästi tervetuloa!

Ps. Lisää tietoa minusta blogin puolella ja Instagramissa, @positiiviseksi!